მთავარი აუდიტორი

 • თარიღები: 12 ოქტ - 12 ნოე
 • მდებარეობა:
 • სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი "დელტა" აცხადებს ვაკანსიას, შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს მთავარი აუდიტორის პოზიციაზე - პირის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმების მიზნით.

  კატეგორია: აუდიტი
  ანაზღაურება: შეთანხმებით(პროფესიული უნარების და სამუშაო გამოცდილების შესაბამისად)
  მდებარეობა: თბილისი

  ორგანიზაცია ეძებს მოტივირებულ თანამშრომელს, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა თავისი ცოდნა და გამოცდილება გამოიყენოს ეროვნული სამხედრო, სამრეწველო კომპლექსის განვითარების საქმეში.

  მიღების შემთხვევაში თანამშრომელი უზრუნველყოფილი იქნება კორპორატიული დაზღვევით;

  ფუნქციები და მოვალეობები:

  ** შიდა აუდიტის წლიური გეგმით დამტკიცებული აუდიტის განხორციელება:
  ** აუდიტის მეთოდოლოგიის, პრინციპების, სტანდარტებისა და ეთიკის კოდექსის დაცვა;
  ** აუდიტის მომზადება;
  ** აუდიტის დაგეგმვა;
  ** აუდიტორული შემოწმება;
  ** აუდიტორული ანგარიშის მომზადება (ანგარიშის პროექტის მომზადება, რეკომენდაციების
  ** მატრიცის შექმნა, აუდიტის ობიექტთან შეხვედრა);
  ** გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი;
  ** ნაკლოვანებებისა და დარღვევების ტიპების მიხედვით დაჯგუფება და სტატისტიკის მომზადება;
  ** აუდიტის შედეგების დოკუმენტირება (ელექტრონული და ბეჭდური ფაილებით);
  ** შიდა აუდიტის სტრატეგიული და წლიური გეგმების მომზადებისას სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა და ცალკეული დავალებების შესრულება;
  ** შიდა აუდიტის სამმართველოს მიერ გაწეული საქმიანობის წლიური ანგარიშის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება, მონაცემების ანალიტიკური და სტატისტიკური დამუშავება - დაჯგუფება;
  ** შემოსული წერილების, შეტყობინებების, განცხადებების, საჩივრების კომპეტენციის ფარგლებში განხილვა, შესწავლა, დასკვნის მომზადება;
  ** შიდა აუდიტთან დაკავშირებული სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება და მონაწილეობის მიღება;
  ** ორგანიზაციის დებულებით, სამართლებრივი აქტებით და კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლება-მოვალეობების შესრულება;
  ** კომპეტენციის ფარგლებში ხელმძღვანელი პირის სხვა დავალებებისა და მითითებების შესრულება.

  სამუშაოს მოთხოვნები:

  ** უმაღლესი განათლება (სასურველია სამართლის, სოციალური მეცნიერებების ან/და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით);
  ** შესაბამის სფეროში არანაკლებ 2 წლის სამუშაო გამოცდილება;
  ** კომპიუტერის ძირითადი საოფისე პროგრამების ცოდნა;
  ** სასურველია ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა;
  ** სასურველია აუდიტის საერთაშორისოდ აღიარებული პრინციპებისა და სტანდარტების ცოდნა;
  ** უპირატესობა ენიჭება საჯარო სექტორში შიდა აუდიტორის სპეციალობით ან/და შიდა აუდიტში ხელმძღვანელ პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილებას ან/და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში აუდიტორის სპეციალობით მუშაობის გამოცდილებას;

  უნარები:

  ** გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
  ** სწრაფვა მუდმივი განვითარებისკენ;
  ** ცვლილებებისადმი ადაპტაცია;
  ** კომუნიკაცია;
  ** პროფესიონალიზმი;
  ** პროდუქტიულობა;
  ** ხარისხზე ორიენტირება;
  ** უსაფრთხოება;
  ** სტრესულ გარემოში მუშაობა.

  დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე (CV ქართულ ენაზე) გამოგზავნოთ ელ-ფოსტის მისამართზე: hr@delta.gov.ge და სათაურის ველში მიუთითეთ პოზიციის დასახელება - "მთავარი აუდიტორი", წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი განცხადება არ განიხილება.

  რეკლამა
  სხვა განცხადებები
  19 ოქტ - 19 ნოე
  19 ოქტ - 19 ნოე
  პოპულალური კომპანიები